Akademia

Unikalny projekt rozwojowy skierowany dla partnerów handlowych Mago Serwis.

        Doceniając zaangażowanie oraz sukcesy naszych partnerów Mago Serwis we współpracy z firmą szkoleniową Development Partners przygotował wyjątkowe szkolenia oraz serię spotkań.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniach

  • Rozwój umiejętności menedżerskich Partnerów, który przyniesie wzrost kompetencji zarządzania zespołami handlowymi.
  • Wzrost umiejętności zarządzania zespołem sprawi, iż zespoły prowadzone przez świadomych liderów skuteczniej, szybciej i taniej będą realizować procesy i stawiane przed nimi zadania oraz cele. Im lepsze i skuteczniejsze zespoły sprzedażowe tym większa motywacja ludzi do pracy oraz osiągania wspólnych celów biznesowych.
  • Dzięki rozwojowi kompetencji i funkcji menedżerskich, uczestnicy w znaczący sposób wpływać będą na swoje otoczenie. Będą je kształtować według najlepszych praktyk zarządzania sprzedażą, a także wpłyną na rozwój pro-aktywnej postawy wśród swoich współpracowników i podwładnych.
  • Rozwojowi kompetencji menedżerskich towarzyszyć będzie zwiększenie zyskowności prowadzonego biznesu – dzięki poznaniu i zastosowaniu w praktyce narzędzi zarządzania zespołem i sprzedażą zwiększy się wydajność uczestników, a realizowane zadania i cele osiągane będą w jeszcze doskonalszy sposób.
  • Projekt przyniesie zwiększenie zyskowności oraz szybkości działania operacyjnego biorących udział w szkoleniach Partnerów Doskonałe przywództwo i efektywne zespoły handlowe to gwarancja wzrostu i zysku finansowego Partnerów.

Zapytaj o współpracę